Các điểm cần lưu ý về chính sách bảo mật tại kholanhphuangia.com gồm:

  • Thông tin được thu thập: Kholanhphuangia.com chỉ thu thập thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ cho khách hàng, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin thanh toán.
  • Sử dụng thông tin: Thông tin được sử dụng để xử lý đơn hàng, giao hàng và thanh toán cho sản phẩm. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng thông tin để cung cấp các thông tin khuyến mãi, sản phẩm mới và dịch vụ cho khách hàng.
  • Chia sẻ thông tin: Kholanhphuangia.com cam kết không chia sẻ thông tin của khách hàng với bên thứ ba, trừ khi có yêu cầu từ phía pháp luật.
  • Bảo mật thông tin: Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật để đảm bảo an toàn cho thông tin của khách hàng. Đồng thời, khách hàng cũng cần tuân thủ các biện pháp bảo mật khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
  • Quyền của khách hàng: Khách hàng có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xoá thông tin cá nhân của mình tại bất cứ thời điểm nào.

Chúng tôi hy vọng thông tin về chính sách bảo mật tại kholanhphuangia.com sẽ giúp khách hàng cảm thấy yên tâm và tin tưởng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.